Publications

Theses

"Onko hyökkäysvaunuilla mitään tulevaisuutta meillä?" Suomalainen panssariajattelu ja puolustusvoimien maastokäsitys 1919-1939 [Finnish armored thought and the defence forces' conception of Finnish terrain, 1918-1939], master's thesis, political history, University of Helsinki 2015. Grade: eximia cum laude approbatur. Download, English summary.

"Milloin ja miten nuivistuit?" Kääntymyskokemukset Homma-foorumilla [conversion experiences on Finland's most prominent racist Internet forum], bachelor's thesis, comparative religion, University of Helsinki 2014. Grade: 4/5.

Translations

Menzies, Gavin: 1421: Kun Kiina löysi maailman, Genimap, Vantaa, 2005 (foreword and appendices)

Magazine articles (incomplete)

Sissejä ja symmetriaa - eli miksi Suomea ei voi puolustaa epäsymmetrisesti. [Guerrillas and symmetry: why Finland can't be defended asymmetrically] Suomen Sotilas 3/2008

Falklandin opetus: Sotaväen päätehtävä ei saa unohtua! [The lesson of the Falklands: the main task of the armed forces musn't be forgotten] Suomen Sotilas 3/2007

Clausewitz, sota ja politiikka. [Clausewitz, war and politics] Suomen Sotilas 6/2006

Israelin olisi syytä lukea Clausewitzinsa. [The Israelis should read their Clausewitz] Suomen Sotilas 6/2006

Libanonin sota ja media. [The media and the war in Lebanon] Suomen Sotilas 5/2006

Onko järkee vai ei? Kuljetushelikopterit tulevat ilman taisteluhelikoptereita. [Transport helicopters arriving without attack helicopters] Suomen Sotilas 2/2004.

Voitto vai häviö? Voiton vaikea käsite. [Victory or defeat? The difficult concept of victory] Suomen Sotilas 2/2004.

Salainen tehtävä 800: Saksan erikoisjoukot Muurmannin radalla. [Secret mission 800: German special forces on the Murmansk railroad] Suomen Sotilas 1/2004.

Liittoutumattomuuden myytti. [The myth of nonalignment] Suomen Sotilas 6/2003.

Maalla, merellä ja vähän ilmassakin: Mahan ja liikesodankäynti. [By land, sea and even air: Mahan and maneuver warfare] Suomen Sotilas 5/2003

Saranatekijä: historiaa uusiksi niin että rytisee. [The Hinge Factor: revising history with a bang] Suomen Sotilas 4/2003.

Uhkat ja mahdollisuudet ilmasta. Liikesodankäynti, osa V. [Threats and possibilities in the air; maneuver warfare, part V] Suomen Sotilas 4/2003.

Tykistö: sodan punainen jumala. [Artillery: red god of war] Suomen Sotilas 3/2003.

Entä jos sittenkin? Sotahistorioitsijat jossittelemassa. [What if? Military historians being contrafactual] Suomen Sotilas 2/2003.

Ilmavaara! Liikesodankäynti, osa IV. [Air raid alert! Maneuver warfare, part IV] Suomen Sotilas 2/2003.

Rajavartijoista suurvalta-armeijaksi: miten USA taistelee. [From border guards to superpower army: how the USA fights] Suomen Sotilas 2/2003.

Puolan kohtalonhetket 1939: sapelirynnäköitä & salamasotaa. [Poland's decisive hour 1939: saber charges and blitzkrieg] Suomen Sotilas 1/2003.

Puolustusvoimat 2000-luvulle. [The defence forces into the 21st century] Suomen Sotilas 11-12/2002

Taistelukenttä laajenee. Liikesodankäynti, osa III. [The battlefield expands. Maneuver warfare, part III] Suomen Sotilas 11-12/2002

Draamaa moskovalaisessa teatterissa. [Drama in a Moscow theater] Suomen Sotilas 11-12/2002

Kolmen ulottuvuuden sota: liikesodankäynti Vietnamissa. Liikesodankäynti, osa II. [War in three dimensions: maneuver warfare in Vietnam. Maneuver warfare, part II] Suomen Sotilas 9/2002

Asejärjestelmät vertailuun. [Weapons systems in comparison] Suomen Sotilas 9/2002

Manööverin mestarit ja kulutushullut: Sota ei ole yhteenlaskua ...eikä tasajako taktiikkaa. Liikesodankäynti, osa I. [Masters of maneuver and addicts of attrition: war is not addition, nor penny-packeting tactics. Maneuver warfare, part I] Suomen Sotilas 4/2002

Santarmeja vai taistelujoukkoja? Telaketju jyrää kumipyörävaunun. [Gendarmes or combat troops? Tracks top tires] Suomen Sotilas 4/2002

"Partisaanit" Suomen rintamalla. ["Partisans" on the Finnish front] Suomen Sotilas 1/2002

Helikopterijoukot ja alueellinen puolustus. [Airmobile troops and area defence] Suomen Sotilas 1/2002

Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan tulevaisuus uudella vuosituhannella. [The future of Finland's security and defense policy in the new millenium] Sotilasaikakauslehti 11/2001.